OfertaOferta związana z TDT i UDT


Firma SURAND pragnie przedstawić Państwu ofertę na wykonywanie usług w zakresie:

1. Remonty i modernizacje autocystern, kontenerów, i cystern wagonowych do przewozu:
- materiałów sypkich,
- materiałów płynnych,
- paliw,
- gazów skroplonych silnie schłodzonych,
- gazów skroplonych skrajnie zapalnych.

2. Remonty i modernizacje autocystern asenizacyjnych.

3. Remonty i modernizacje armatury zaporowej autocystern kontenerów i cystern wagonowych.

4. Remonty i legalizacje zaworów bezpieczeństwa autocystern,kontenerów, cystern wagonowych, lokomotyw oraz innych podlegających odbiorowi TDT.

5. Przygotowanie autocystern do rewizji wraz z odbiorem TDT.

6. Remonty awaryjne autocystern, kontenerów.

7. Remonty i modernizacje tank kontenerów.

8. Remonty węży spustowych kriogenicznych, paliwowych i innych.

9. Pomiar i regeneracje izolacji próżniowej cystern kriogenicznych, zbiorników stacjonarnych i zbiorników przewoźnych.

10. Spawanie stali węglowych, austenitycznych, miedzi i aluminium metodami:
- MMA,
- MIG,
- MAG,
- TIG,
- gazwo.

Jednocześnie pragnę poinformować, że firma specjalizuje się w remontach kurków kulowych produkcji krajowej i zagranicznej.
Zakład wystawia świadectwa jakości remontowanej armatury udzielając półrocznej gwarancji (pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem wyremontowanej armatury).
Na oferowane przez nas usługi posiadamy stosowne uprawnienie wydane przez DYREKTORA TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO NR TDT-M/ N-22 / 04.
Firma posiada również uprawnienie do wykonywania napraw zaworów bezpieczeństwa podlegających pod UDT. Uprawnienie zarejestrowane jest pod numerem UC-16-95-N/1-04.

Zapraszam do współpracy